10 Μαρτίου 2009

Μόνο με την Αριστερά (μπορεί να) υπάρξει μέλλον!

Άκου Φιρφιρή, άκου Λεμέσια, άκου Αγρινόν τετραπέρατο. Τούτος ο τόπος έζησεν τα ούλλα. Αγώνες για την Ελευθερία, αγώνες για τη Δημοκρατία, αγώνες για καλλύττερες συνθήκες ζωής. Είδεν αγωνιστές της ελευθερίας να βιάζουν τη Δημοκρατία, είδεν προδοσίες, έζησεν την απόλυτη καταστροφήν του πολέμου τζιαι τα αποτελέσματα πιερόννει τα μέχρι σήμμερα.

Φανερά ή κρυφά ούλλοι οι προηγούμενοι που εκυβερνήσαν τούντον τόπο (εκτός που το διάλειμμα του Βασιλείου) είχαν για πυξίδαν τον εθνικισμό τζιαι σαν στόχον σε πρώτη φάση την Ενωση τζιαι στη δευτερην το καθαρόν ελληνικόν κράτος τζιαι στη σιηρόττερην περίπτωσην τον απόλυτον έλεγχο πάνω στην μειοψηφίαν των Τουρκοκυπρίων. Τούτος εν ο ΠΡΩΤΟΣ λόγος που σήμμερα το Κυπριακόν εν άλυτο. Βάρτε το μυαλό σας να πάει πίσω που τον τζιαιρόν που αρκέψαν οι συνομιλίες πριν την εισβολήν τζιαι σκεφτήτε πόσες φορές η λυσσιάρα του εθνικισμού να τα θέλει ούλλα για τη φυλήν του, εστράωσεν τους μαστόρους μας. Για πόσα σκέδια που επεράσαν που ομπρός μας ήταν να κάμνουμεν σήμμερα κουρτουμπέλλες;

Εννα σας πω τζιαι τον δεύτερον λόγο τζιαι αν μεν συφφωνάτε γράψετε το στα σχόλια. Εν η αδυναμία του κάθε εθνικιστή να φκαλει διδάγματα που τες ήττες που οφείλουνται στον ίδιο τζιαι να προσαρμόσει την στρατηγικήν του ανάλογα. Τζιαι οι δικοί μας εθνικιστές καθοδηγούνται που νεφελώδεις μεγαλοϊδεατισμούς τζιαι ηδονίζουνται με συνθήματα που τους κάμνουν να νομίζουν ότι εν τόσο μεγάλοι τζιαι τρανοί που μπορούν να τα πετύχουν ούλλα. Σκεφτήτε μόνον τους Συναγερμικούς συνάμενους την ώραν που τους ελάλεν ο Κληρίδης "την πατρίδαν ουκ ελάττω παραδώσω" ύστερα που τους ανακοίνωσε την αγοράν των πυραυλων S300. Εζήσαν την ομαδικήν φαντασίωσην της απελευθέρωσης της Πόλης τζιαι της Αγιάς Σοφκιάς. Τζιαι ας πολλοί που τζείνους ήταν αιτία να χαθεί το Βαρώσι τζιαι η Τζερύνεια.

Τούτες ούλλες οι μαλακίες του Μακάριου, του Γρίβα, του Κυπριανού, του Κληρίδη, του Λυσσαρίδη τζιαι του Τάσσου εφέραν μας δαμέ που είμαστεν σήμμερα. Πολλοί που τούτους κατηγορούνται εκτός που μαλάκες τζιαι για εγκληματίες. Σίουρα ο Γρίβας τζιαι ο Τάσσος. Ο τελευταίος παρόλον που κατηγορήθηκεν όσπου εζιούσεν εν υπερασπίστηκεν ποττέ την αθωότηταν του. Ήνταν που σημαίνει τούτον.

Έμείνεν μας η Αριστερά. Σίουρα εν έκαμεν εγκλήματα. Σίουρα εν εθέλησεν ποττέ να ξηλείψει τους Τουρκοκύπριους. Έσιει μιάλην ευθύνη για την δειλίαν τζιαι την ατολμίαν της. Εν εμπόρησεν ποττέ να δει χωρίς κόμπλεξ την κρατούσαν Δεξιά τζιαι να σταθεί καρτσιήν της με τουπέ. Πενήντα χρόνια άφηννεν την να κάμνει τα δικά της τζιαι πότε να παρακολουθά τζιαι πότε να διαμαρτύρεται. Με λλία λόγια ο ρόλος της στο κυπριακό ήταν μαλθακός.

Ο κύριος λόγος για τον οποίο εκράτησεν κοντά της τζείνον ούλλον το κόσμο, ένι που ήταν το μόνο καταφύγιο του κάθε ταπεινού τζιαι καταφρονημένου. Τζιαι ότι ποττέ εν επροσπάθησεν με πιστόλες τζιαι παρούτι να επιβάλει το δικόν της. Τζιαι ήταν η μόνη παράταξη που ακόμα τζιαι ύστερα που την εισβολή τζιαι το χωρισμό οι Τ/Κ είχαν της εμπιστοσύνη.

Παρόλον που για πέντε χρόνια έκαμνεν το δεύτερο φκιολίν του Τάσσου, του σιειρόττερου προέδρου που είχαμεν ως τωρά, ο λαός έφκαλεν την στην εξουσίαν επειδή ήταν η λλιόττερον υπεύθυνη παράταξη για τα κακά που τον ήβραν τόσα χρόνια. Τζιαι ήταν η μόνη παράταξη που ένοιωθεν πάντα τον πόνο του φτωχού. Επειδή εδοκίμασεν ούλλους τους άλλους τζιαι είδεν τα χαΐρκα τους.

Επέρασεν που τότες ένας χρόνος. Στο Κυπριακόν, επρεπεν να περάσουν 35 χρόνια για να βρεθεί ένας πρόεδρος να κάτσει να συνομιλήσει σοβαρά τζιαι με πραγματικό στόχον να έβρει λύσην κάμνοντας τες ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ παραχωρήσεις. Ένας πρόεδρος που εν μουγιάζεται όποτε οι Τούρτσιοι προκαλούν τον να τα φατσιήσει χαμαι τζιαι να φύει. Ένας πρόεδρος που με σιήλλια ζόρκα καταφέρνει να κρατά σύγκοντα τζιαι την μερκάν του ΔΗΣΥ τζιαι την μερκάν των κληρονόμων του Τάσσου έτσι που να μεν γινούμεν δυό τζιαι τρία κομμάθκια μεταξύ μας.

Στην οικονομία τζιαι στα εσωτερικά έπιαεν σκούπα να καθαρίσει τα σκατά που ήβρεν μες το σταύλο που κληρονόμησεν τζιαι μαζίν τους τζιαι τζείνα που έφερεν η κρίση που έξω. Τζιαι μια χαρά τα καταφέρνει. Εκτός τζιαι αν περιμένει κανένας θαύματα που ένα κράτος δυσλεκτικό τζιαι τόπους τόπους παραπληγικό για πενήντα χρόνια. Το μεγάλο του στοίχημαν εν να ξεπεράσει την δυσλεξίαν τζιαι την αναπηρίαν. Το στόχον που έβαλε να κάμει την κοινωνία πιο δίκαιην τζιαι πιο ανθρώπινην, αν συνεχίσει όπως πάει εννα τον καταφέρει. Έδειξεν ευαισθησίαν για τους συνταξιούχους τζιαι τους φτωχούς, εφρόντισεν να κατοχυρώσει τες κοινωνικές ασφαλίσεις που οι άλλοι εθωρούσαν τες μόνο σαν κορβανά να πιάννουν ριάλλια, σάζει τες συγκοινωνίες, ενοιάστηκεν για τα θέματα των μεταναστών, για την απαλλαγήν του πολίτη που την ταλαιπωρίαν της γραφειοκρατείας, τζιαι πάνω που ούλλα τον εκσυγχρονισμόν της παιδείας. Τζιαι μεν ξιχάννουμεν τα εμπόδια που του βάλλουν εχθροί τζιαι φίλοι. Δείτε την πισινή που καταφέραν να βάλουν στη μείωσην της στρατιωτικής θητείας.

Τούτη η κυβέρνηση ακόμα εν φοητσιασμένη. Ενζιεν λλίον πράμα, μια ζωήν μισταρκός τζιαι υπάλληλος, να βρεθείς μιαν ημέραν μάστρος. Τζιαμέ που οι Γιορκάτζηες ακόμα έχουν το πανω σιέριν τζιαι εν βαθκιά ριζωμένοι εθθα καταφέρει εύκολα να αλλάξει τα πράματα. Εν τζιαι η ατολμία που εννα χρειαστεί τζιαιρός να την ξεπεράσει. Εν τζιαι ένα σωρό δικοί της που εμάθα στην μάσα τζιαι εν θα δεχτούν εύκολα ότι εν να αλλάξουν τα πράματα. Τζείνον που κρίνω εγιώ εν ότι, εν η μόνη κυβέρνηση που θέλει. Καμιά προηγούμενη εν έθελεν. Το αν θα μπορέσει εν εξαρτάται μόνον που τζείνην. Εξαρτάται τζιαι που πόσον εν να την στηρίξουμεν εμείς. Εκαταλάβετε τωρά την ευθύνη μας;

Οι άλλες επιλογές μας εν ο ΔΗΣΥ του οποίου η εθνικιστίτιδα υποτροπιάζει αναλόγως των εκλογικών συνθηκών, το ΔΗΚΟ του 90% βολεμένων αγωνιστών του καναπέ, η ΕΔΕΚ του κυπριακού εθνοσοσιαλισμού, τζιαι τα απολιφάθκια της χούντας του φασισμού και ρατσισμού που εκφράζουνται, συντηρούνται τζιαι ενισχύουνται που τον Αρχιπαπά τζιαι το ΕΥΡΩΚΟ. Θκιαλέξετε και πάρτε! Κρίνετε όι μόνο που την ιστορία του καθενού αλλά τζιαι που τα γονίδια.

Μόνο με την Αριστεράν (μπορεί να) υπάρξει μέλλον!

37 σχόλια:

arkoudas είπε...

έτσι περίπου τζιαι σχιρότερα....τα 'εγκλήματα' τους εν πολλά παραπάνω από τι αφήνουν να νοηθεί τα επίθετα που τους διάς...τζια μεις όι απλά φοιτζιασμένοι. γιατί ο φόβος εν σε πέρνει αυτόματα βήματα δεξιά. κάμνει σε να αγχώνεσε αλλά όι απαραίτητα να κολώνεις. τζιαι ακόμα τζιαι αν κολώνεις εν κάμνεις τίποτε. εμείς κάμνουμε (η τουλάχιστον οι εκπροσώποι της ψήοφου μας τζιαι αρκετά πιο παλιά τζιαι της κοσμοαντίληψης μας). κινούμαστε προς τον αντίλογο που προτάσσουν, προς τες μέσες λύσεις που βοηθούσε να φκείς που τα δύσκολα αλλά μετά είσαι με μια θέση πιο λλίη, τζια στν επόμενο δικό σου αντίλογο τούτο φαίνεται: 1) το ευρώ τζιαι ο λαβύρινθος των οικονομικών του μαρξισμού έγινε τωρά κέϋνς με μια ταμπέλλα για τα καλά που φέρνει ανταγωνιστικότητα. 2) ο αντι-μιλιταρισμός τζιαι ο αγώνας ενάντια στον ιμπεριαλισμόν του συνεταιρισμού έγινε στρατηγική έγινε 'θα βάλει βέτο η τουρκία' τζιαι 'κάνω ότι έκαμαν οι προηγούμενοι'. 3) τα οικονομικα μέτρα του Ευρ. Συμβ. εν καλά για τωρά αλλά η κρίση εν έμφυτη στον καπιταλισμό. 4) τζιαι οι διαδικαστική αυτόκαταδίκηα του mea culpa για το ευρώ....εν κανεί δηλαδή που εκάμαμεν με λάθος παστ την βιασύνη της διαφοροποίησης που τον συμβιβασμό λαλούμεν το τζιόλας, τζ'όσους επείσαμεν αλλού εχάσαμεν τους δαμέ.
τζιαι έσχιει τζ'άλλα, που δείχουν τζιαι την δύναμη της άλλης πλευράς (γιατί τώρα που είμαστεν κυβέρνηση φαίνεται ότι δκυό εν οι ιδεολογικές πλευρές στην κυπρ. δημοκρατία) τζιαι την δική μας διαχρονική τακτική.....που πρέπει να αλλάξει.

Λεμέσια είπε...

Αγαπητέ Λεξιπένητα,
δε θυμάμαι να έχω συζητήσει ποτέ πολιτικά με σένα ή το Φιρφιρή ή το Αγρινό, γι αυτό υποθέτω είναι τυχαία η αναφορά σου στο άτομο μου; Σεβαστές οι απόψεις σου, αλλά διαφωνώ σε πάρα πολλά σημεία, μιας κι έχω διαμορφώσει εδώ και καιρό δικές μου θέσεις, οι οποίες είναι απόρροια πολύχρονης μελέτης και παρακολούθησης της Ιστορίας και της Πολιτικής του Κύπρου αντίστοιχα. Στην πορεία προς τον εκσυγχρονισμό, θα με έχει η οποιαδήποτε κυβέρνηση σύμμαχο της και ιδίως στον αγώνα για τη συμφιλίωση και επανένωση κράτους και κοινωνίας. Αξιόλογοι πρόεδροι της Κυπριακής Δημοκρατίας υπήρξαν για μένα, ο Γιώργος Βασιλείου και ο Γλαύκος Κληρίδης. Θεωρώ τους πολιτικούς χώρους και των δύο, ΕΔΗ και ΔΗΣΥ ως τα πιο εκσυγχρονισμένα κόμματα της Κύπρου. Η αριστερά δεν έχει αναλάβει τις ευθύνες της ακόμα. Κρίνεται τώρα και πολύ περισσότερο θα κριθεί στο τέλος της θητείας του κ. Χριστόφια. Δε θα αναφερθώ στο παρελθόν, γιατί είμαι πλήρως απογοητευμένη από τις ιστορικές επιλογές του ΑΚΕΛ, οι οποίες χαρακτηρίζονταν πάντα από αμηχανία, αναποφασιστικότητα και αναποτελεσματικότητα. Πέρα από αυτό, οι πολιτικές μου πεποιθήσεις είναι καθαρά προσωπικές και δε θα υποχρέωνα ποτέ και κανένα να τις υιοθετήσει. Ανήκω στο κέντρο, αλλά καμία σχέση με τον υποτιθέμενο πολιτικό κεντρώο χώρο της Κύπρου. Από άποψη καταγωγής συνυπάρχουμε στην ίδια οικογένεια και Ακελικοί και Συναγερμικοί και ανέκαθεν, δεν είχαμε πρόβλημα κατανόησης ή διαλόγου, ούτε υπήρξαν ποτέ προστριβές ή συγκρούσεις για χάρη της πολιτικής.
Επ' ευκαιρίας, κάτι που πολλοί δε γνωρίζουν, το ταίρι μου είναι επίσης, σύντροφος σας (και μάλιστα ΚΚΕ...), εντούτοις, το θέμα να πείσουμε ο ένας τον άλλο, δεν τέθηκε ποτέ στην ημερήσια διάταξη.

Όπως βλέπεις, αγαπητέ Λεξηπένητα, αφού δεν μπόρεσε καν το στεφάνι μου (ούτε το επιχείρησε ποτέ) να με μετατρέψει σε αριστερή, τότε οι πιθανότητες να το πετύχουν άλλοι, κυμαίνονται υπό του μηδέν. :)))

Αυτά συνοπτικά. Για τα υπόλοιπα θα δοθούν πολλές, άλλες ευκαιρίες να συζητηθούν στο μέλλον.

Καλό βράδι

MARINOS είπε...

Φίλε, σεβαστές οι απόψεις σου αλλά έχω κι εγω κάποιες ενστάσεις.

Θα σου θέσω κάποια γενικά ερωτήματα και θα είχε ενδιαφέρον να είχα τις απαντήσεις σου

1. Δεν είναι αλήθεια πως και η αριστερά, όπως εκπροσωπείται από το ΑΚΕΛ στήριξε την Ενωση;
2. Επίσης το ΑΚΕΛ δεν ήταν ο μεγαλύτερος υποστηρικτής του Μακαρίου; (1963 και μετά;)

Επίσης εαν δεκτώ το συμπέρασμά σου πως "ο Τάσσος ήταν ο χειρότερος πρόεδρος που πέρασε" θα ήθελα τη γνώμη σου στο ερώτημα γιατί το 2003 το ΑΚΕΛ δεν στήριξε... Κληρίδη; Στο εθνικό θέμα είχαν πολλές και περισσότερες ταυτόσημες θέσεις παρά με Τάσσο και ίσως εαν ο Κληρίδης επανεκλεγόταν σήμερα το κυπριακό να είχε λυθεί.

Επίσης, από το 1977-1985 και 1988-1993 το ΑΚΕΛ βρισκόταν στο δωμάτιο της εξουσίας. Μπορεί να μην είχε κομματικό στέλεχος στο αξιωμα του Προέδρου, αλλά ήταν το μεγαλύτερο κόμμα του κυβερνητικού συνασπισμού. Δεν υπάρχουν ευθύνες για τα όποια λάθη της περιόδου και στο ΑΚΕΛ;

Με ενδιαφέρον θα περιμένω τις απαντήσεις σου.

Γ.Ι. είπε...

Με ούλλο τον σεβασμό που σου έχω.. ξέρεις που πιστεύκω - τζιαι ενδεχομένως να έχω λάθος - ότι χάννεις το point; Όταν συνυφάζεις την αριστερά με το ΑΚΕΛ. Δυστυχώς οι ιστορικές επιλογές του ΑΚΕΛ εν μπορούν να του δώκουν τούτο το λάβαρο (γιατί η αριστερά εν λάβαρο περήφανο). Συμφωνώ με τη Λεμέσια πας τούτο (μόνο τούτο όμως, γιατί κατ' εμένα ο Κληρίδης ήταν τραγικός τζιαι είμαστε πληγωμένοι σαν χώρα ακόμα που την εις διπλούν προεδρία του). Εσυζητήσαμεν το τούτο το θέμα πολλές φορές, τζιαι είπα σου ξανά ότι μακάρι να δω το ΑΚΕΛ να πιάννει τον ρόλο που πρέπει να έσιει, γιατί για ραχοκοκκαλιά έσιει το πιο σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας, τον απλόν τον κόσμο, τον εργαζόμενο.

Όσον αφορά την ΕΔΕΚ για ακόμα μια φορά είσαι άδικος, αλλά πάλε εξανακουβεντιάσαμεν τα τζιαι κατ' ιδίαν τζιαι που το ίντερνετ. Η ΕΔΕΚ ενεν ο γιατρός, αλλά ακόμα τζιαι να ήταν, η πολιτική ενεν μόνο το Κυπριακό. Θα εσύμφερε σε διάφορους να ήταν μόνο το Κυπριακό (βλ. ΔΗΣΥ) όμως ενενει.

Επειδή εν αναμενόμενα τασ επόμενα σχόλια σχετικά με την ΕΔΕΚ εξηγώ γιατί έγραψα τα προηγούμενα. Ο λόγος εν ότι τζίνο που περιμένω που αθρώπους σαν εσένα εν να προσπαθούν να φέρουν κοντά την αριστερά, όι να την ταπελλώνουν τζιαι να την περιορίζουν. Οι ατάκες περί εθνοσοσιαλισμού που γράφεις εδώ τζιαι μερικές καταχωρήσεις φοούμαι ότι εν απλά γενικολογίες τζιαι λυπούμαι που το λαλώ αλλά παρόλο που που την μιαν φταίει μας ο λαϊκισμός, που την άλλη τέθκοιες γενικεύσεις ενδυναμώνουν τον. Άμαν μιλάς για την ΕΔΕΚ εν μιλάς για την ηγεσία, εν μιλάς για τους μάστρους της, μιλάς για τους ψηφοφόρους της, για τζίνους που τους διούν πολιτικήν υπόσταση. Είμαστε ούλλοι εθνοσοσιαλιστές; Είμαστε ούλλοι μη-δεξιοί; Ξέρεις καλά ότι μες την ΕΔΕΚ υπάρχουν (παρα)πολλοί αθρώποι που εν αριστεροί, που εν επαναπροσεγγιστές, που θέλουν λύση. Εν άδικο προς τζίνους τούτα που γράφεις με τόση άνεση. Εν άδικο, επειδή τζίνοι εν οι ίδιοι με σένα, τζιαι θέλουν τα ίδια πράματα με σένα, αλλά εσεί αποκλείεις τους ταπελλώνοντας την αριστερά. Εν άλλο να έσιεις πρόβλημα με τον γιατρό τζιαι τον βαρνάβα τζιαι άλλο μέσω τους να θωρείς τον ΕΔΕΚίτη. Με το ίδιο σκεπτικό μπορούμε πολλά εύκολα να μηδενίσουμε οτιδήποτε.

Ελπίζω να μεν έγινα εριστικός, εν ήταν πρόθεση μου. Σε τζίνο που συμφωνώ εν ότι μόνο με την αριστερά εννα δούμε χαϊρι, που ούλλες τες πάντες.

Καληνύχτα φίλε τζιαι αναμένω την απάντηση σου:)

Lexi_penitas είπε...

Σύντομη πρωινή διευκρίνηση. Ο Φιρφιρής, η Λεμέσια τζιαι το Αγρινό εν εντελώς τυχαία ονόματα. Τυχχαίνει να είμαστεν θαμώνες στους ίδιους καφενέες. Θα μπορούσαν να αντικατασταθούν με το "φίλοι μου" ή το "αγαπητοί αναγνώστες". Επί της ουσίας απόψε ίνσhαλλαχ.

Καλήν ημέρα!

Greekstories είπε...

Ρε Λεξη η αναρτηση σου ειναι καταπληκτηκη. Ξερεις οτι επισημως κρατιεμαι μακρυα απο τα πολιτικα γιατι οι περισσοτεροι μιλουν με φανατισμο ή με ημιμαθεια, στοιχεια που μου αφαιρουν την ορεξη να αναπτυζω τις γνωμες μου. Αλλα αυτη σου η αναρτηση ηταν μια αναφορα, ενας απολογισμος που ορθοτερος δεν θα μπορουσε να ηταν, Με εκφραζεις απολυτα!

Blackbeard είπε...

Ναι, συμφωνώ ότι οι επιλογές του ΑΚΕΛ ήταν τραγικές κατά τζιαιρούς. Τούτον εν συμπτωματικόν μιας παράταξης που εξελίχθηκεν λλίον πολλά στο περιθώριο λόγω του μαυροπινακισμού τζιαι της ρετσινιάς του να λέγεται κανέις κομμουνιστής. Το ΑΚΕΛ εστήριξεν τον Μακάριον γιατί η άλλη επιλογή θα εσήμαινεν περίτου κόσμον παιξούμενον μες τους καφενέες μπροστά στα κοπελλούθκια του. Η δεξιά (με την ευρύτερην έννοιαν της λέξης) ήταν όπως τον μπούλην στο σκολείον που πάντα δέρνει τον ίδιον μιτσήν με τα γυαλλούθκια. Στο τέλος ο μιτσής μαθαίνει να αναμένει το ξύλον τζιαι να επιβιώνει. Δυστυχώς εν του περνά ποττέ που τον νουν ότι μπορεί ν'αλλάξει την μοίραν του, κάθεται τζιαι τρώει τες.

koutso είπε...

Tην εκκλησία τζιαι τους πελλοπαπάες πότε να την βάλει στην θέση της?Γιατί έτσι όπως πάμε ότι θέλουν εν να κάμνουν τζιαί θ'αγκωνιστεί η Λευκωσία ένα τεράστιο παλλούτζι αλλά τζιαί η Πάφος το ίδιο.Πότε θα βρεθεί ένας Πρόεδρος να τους πεί να σταματήσουν να ανακατώνονται αλλά πρό πάντων να σεβαστούν την νομοθεσία και τον την υπόσταση του κράτους.Οταν είδα τον Μητροπολίτη Πάφου την Δευτέρα ούτε λίγο ούτε πολλά είπε μας ότι όσο τζιαί να φακκούμε αυτός θα καταθέσει σχέδια στην Δημοτική Αρχή (δικαιούται έτσι και αλλιώς) για την αδειοδότηση του Καθεδρικού εντός του Δημόσιου Κήπου με συντελεστή 1%.Ποιός νομίζετε απο τους ηλίθιους που έχουμε μέσα στο Δημαρχείο θα του αντισταθεί?Και μετά τι?Εστω και αν του αρνηθούν θα πάει ...κατ΄παρέκκλιση τζιαί εκεί θα κερδίσει.ΖΗΤΩ Η ΚΟΥΛΟΥΦΟΛΑΝΔΗ.

Ανώνυμος είπε...

Τέλειο κείμενο.... Ούτε ο Χριστόφιας δεν θα το σκέφτηκε αυτό. Ρε μπας και είναι αθώος τελικά και εμείς είμαστε οι ενοχοι? Ναι αυτό είναι εμείς οι πολίτες φταίμε ο Χριστόφια είναι ο απο μηχανή θεός. Είναι ο άρχοντας, είναι η σωτηρια μας.
Τέτοια πράγματα προσφέρουν ακόμα μεγαλύτερο γέλιο απο ότι η Αίγια φούξια..... Αν αυτά σας μαθαίνουν στην Εδόν δεν φταίμε εμείς..... Όσο γιατί δεν έδειξαν κηδεία Τούρκου, θα σου αντιστρέψω το ερώτημα αυτοί έδειξαν κηδεία Ελληνοκυπρίου?. Και τις προάλλες ενώ έβλεπα το brt έπαιξε ένα ντοκυμαντέρ με υπότιτλους αγγλικούς. Έλεγε οι Έλληνες(όταν ανφερομαι στους Έλληνες εννοώ τους Κύπριους) έκαναν βασανιστήρια στους τούρκους, σκότωναν συνεχώς, ενω η δική τους πλευρά ήταν αμέτοχη και ευτυχώς η Τουρκία έφερε ειρήνη και διαχωρισμό απο τους δολοφόνους όπως χαρακτηριστικά μας αποκαλούν.
Αν εσύ είσαι ΑΚΕΛΙΚΟΣ και αρνίσιος χριστοφικός ενεν ανάγκη να το διατυμπανίζεις. GET A LIFE. Κανείς δεν είναι αθώος, όλοι οι πολιτικοί είναι σκατά, και δολοπλόκοι........

Γ.Ι. είπε...

@Ανώνυμος (11/3/09 12:53ΜΜ),

Μπράβο ρε φίλε, η συνεισφορά σου στη συζήτηση εβοήθησε πολλά. Μπράβο ρε ανώτερε Μέγα Έλληνα. Που τη μια εν θωρείς την ειλικρινή προσπάθεια ενός αθρώπου να εκφράσει τους προβληματισμούς του, τζιαι αντί να εμπλακείς σε δημιουργικό διάλογο απλά ξιτιμάζεις τον ημιπολιτισμένα. Που την άλλη απαξιώνεις ούλλη την πολιτική. Που 'σε ρε μεγάλε ... εκαρτερούσεν σε εσένα ο κόσμος να γινει disenchanted που την πολιτική. Εν πολλά εύκολο να απαξιώνεις, εν πολλά δύσκολο όμως να έσιεις τα αρχίδεια να προβληματίζεσαι με τί γίνεται γυρό σου, να προσπαθείς να το ερμηνεύσεις τζιαι ακόμα πιο δύσκολο να γυρεύκεις λύσεις.

Έσιεις κάτι ουσιαστικό να συνεισφέρεις στην κουβέντα δαμε ή απλά ξιμαρίζεις τη λίστα με τα σχόλια;

Ανώνυμος είπε...

Ευτυχώς που είσαι και εσύ και μας δίνεις ελπίδες ότι η αριστερά θα μας σώσει. Αφού τώρα συνομιλούν 2 αριστεροί ακόμη καλύτερα. Οσο για τη στρατιωτική θητεία ας δείξει επι τεέλους ο Χριστόφιας ότι διαθέτει αρχίδια (οχι όπως τότε στο δημοψήφισμα) και να αποφασίσει να μειώσει τη θητεία . Δεν χρειάζεται εγκριση από τη βουλή απόφαση του υπουργικού μόνο θέλει. Όσο για τους προηγουμενους προέδρους νομίζω μετά τον Μακάριο κανένας δεν ήθελε ενωση με την Ελλάδα.

Kai Na Katharisoume Tous Kakomoutsounous είπε...

Έγιναν αυτά που έγιναν με τα τόσα επακόλουθα τους. Μπορεί να γίνεται κριτική και ανάλυση όλων των περασμένων, αν αυτός είναι ο σκοπός. Θα προτιμούσα να μην ασχολούμαστε με δογματικές προφητείες και να ασχοληθούμε με την περαιτέρω μόρφωση του κύπριου πολίτη ώστε να μπορέσει όσο γίνεται πιο γρήγορα να αυτοκυβερνηθεί. Γιατί αυτό που έχουμε τώρα είναι μια υποτυπώδης ιδέα αυτοκυβέρνησης.

Blackbeard είπε...

Έτσι για να μεν ξιχάννουμεν πατήστε δαμαί

Kyprios είπε...

To post sou deixnei nomizw tin pragmatikotita tis 'aristeras' stin kypro.
Aforismoi, aisxrologies kai proswopolatreia( xristofias).
Kata simeia fanerwnwntai kai ta symplegmta 'μια ζωήν μισταρκός τζιαι υπάλληλος'.
H aristera den einai μισταρκός, einai perifanos ergatis oikogeneiarxhs, estw kai ftwxos.
Esy apokaleis aristera to akel kai ton xristofia. Tous marazwmenous mistarkous pou ekopsan eksw pou tim moirasia.

Nomizw h megalyteri apeili kathe koinwnias einai oi 'aristeroi' tou kramatos sou. Deiloi, apatreis, 'την δειλίαν τζιαι την ατολμίαν της' pragmata pou paradexesai. Aristeroi dixotomikoi me tous sympatriwtes tous kai filoi me tous imperialistes.
Giati? Tha sou pei o Lenin to giati oxi egw. San esas exoume dei pollous stin istoria.

Kali tyxi me tin nea sas douleia 'mastoroi'.

Tin alli fora pou o amerikanos presvis steilei gramma ston romaleo arxigo sas( opws gia ta metallagmena stin vouli) euxomai na min pei pali "yes Sir".

Ανώνυμος είπε...

Ο Χριστόφιας ο μισταρκός ΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑ! Που τα λεφτά που έχει ένιξερει τι να τα κάμει.... Καλά πιστεύκετε τα τζαι γράφετε τα τούτα ή στέλλουν σας τα με δελτίο τύπου που το γραφείο της ΠΕΟ?
Ρίχνει φταίξιμο στα κόμματα για την μή μείωση της θητείας λόγω αντίδρασης ενώ για την ιστορία θα την παραποιήση έστω και αν υπάρχουν και πάλι έντονες αντιδράσεις.Εδώ φαίνεται η κοροιδία του φτωχού Χριστόφια.

Anef_Oriwn είπε...

Χαίρε Lexi_Penita, Μεγάλε!
Και το «Χαίρε», εν τζιαι λαλώ σου το ΜΠΝΟ για τους επαίνους σου για την Αριστερά, αλλά βασικά και ειδικά για όσα λαλείς για τον ΔΗΣΥ, τον Κληρίδη, τους S300, τις διαχρονικές εθνικές φαντασιώσεις και τους μεγαλοϊδεατισμούς των “Συναγερμικών” (του τότε αλλά και του σήμερα – εν μας ελείψαν καθόλου), για το “την πατρίδαν ουκ ελάττω παραδώσω”, κι άλλα τινά!

Δυο κουβέντες στα όσα διερωτάται ο MARINOS θα προσθεσω ίσως αργότερα ...

Anef_Oriwn
Τετάρτη 11/3/2009 – 6:37 μ.μ.

andreas f.stavrou είπε...

Από την εθνο-κρατική φαντασίωση της ηγεσίας της δεξιάς στην κομματο-κρατική φαντασίωση της ηγεσίας της αριστεράς. Η διαφορά σίγουρα είναι τεράστια. Όμως έχουν και κοινά στοιχεία.Πρώτον πλάθουν αμφότεροι μύθους που σερβίρουν στο λαό για να τον κρατούν υποταγμένο, δηλαδή φαντασιώνονται. Και δεύτερο είναι εξουσιολάγνοι, δηλαδή χρησιμοποιούν της εξουσίας του κράτους ως λάφυρο για απόκτηση πλούτου και προνομίων.Είναι δηλαδή αμφότεροι κρατοκεντριστές. Και το πολιτικό σύστημα δεν λειτουργεί λόγω των διαφορών τους αλλά των κοινών τους αντιλήψεων.

Andreas είπε...

Asila kiprei.O kathenas opos tou ta emathan otan itan mitsis kai agios o theos.Anti na krinoun praktikes kai politikes tis kathe parataksis (o disi idi ekivernise gia 10 hronia) arkefkoun ta sholia apla na kalipsi o kathenas tin parataksi pou ton evolepse.
@ Marino
To shedio Annan filtate Marino itan o Mr" ti patrida ouk elatto paradoso " pou to apedehthi.Itan na stiriksi ton proedro pou apedehthi ena tounto shedio?
Kai stin esoteriki diakivernisi?Ksiannis ti egine?10 hronia me aytomato piloto kai i ikonomia sta mavra tis ta halia , horis ikonomiki krisi kai me to petreleo sta 15 dollaria to varelli.Touton eprepe na stiriksi?
Na men anafero to fiasko ton S-300 .
E kai men mas leis (pls) touta pou lesin i politikantides oti epidi itan stin eksousia eftinete gia ta ena kai to allo.Efthinete gia osa ipostirizi kai den efthinete gia osa diafoni alla epidi to sistima stin kypro en proedriko pernoun oti apofasisi o proedros.Tora pou en o Hristofias sto timoni , i apofasis tou haraktirizoun tin aristera.Kontos psalmos kai en na krithi kai toutos.
YG. En tzen anagi na aghonete i deksia gia tis parohes pou kamni i aristera alla i idia amelise na kami.En ston kosmo pou ta dia.Ston ftoho kosmo pou toso (opos lali) niazete...

firfiris είπε...

Συγγνώμην για την άγνοιαν μου αλλά εν για το ΑΚΕΛ ως Αριστερά που λαλείς;

Το ίδιο ΑΚΕΛ που σαν τέλειοι χατζημετανόσηδες εφωνάζαν ΕΟΚ-ΝΑΤΟ-ΤΟ ΙΔΙΟ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ για να έρτουν μετά στο καταστατικό του συνέδριο το 1996 τελευταίοι να θυμιθούν την Ευρώπη;
Εν για το ίδιο ΑΚΕΛ που τόσο βαρετή έσιει την συναίσθηση της ευθύνης ώστε μόνον 35 χρόνια μετά την εισβολή αθθυμήθηκε να διεκδικήσει προεδρία τζιαι λύση του κυπριακού τζιαι δίκαιη κοινωνία;
Εν για το ίδιο ΑΚΕΛ που εσυμμετύχεν στην εξουσία παραπάνω χρόνια που τον Συναγερμό, έστω τζιαι σαν συγκυβέρνηση;
Εν για το ίδιο ΑΚΕΛ που έφκαλεν τον σειρόττερον πρόεδρον που είσιεν η Κύπρος που λαλείς; Τζιαι που είπεν το όχι για να τσιμεντώσει το ναι; Εγώ γαμώ για την παρθενία μου πάντως.
Εν για το ίδιον ΑΚΕΛ που εν ενάντια στην ένταξη στον Συναιτερισμό για την Ειρήνη, την στιγμή που εν αρκετά καλός για την ουδέτερη Ελβετία, Ιρλανδία τζιαι την Ρωσσία, τζιαι ούλλα τα κόμματα πλην του ιδίου; Χαράς την σοφία σας! Το νόμπελ πότε θα το πιάσετε;
Εν για το ίδιον ΑΚΕΛ που αρνείται παραπάνω που οποιοδήποτε κόμμα έλεγχο τον οικονομικών του ενώ φωνάζει για διαφάνεια;
Εν για το ίδιον ΑΚΕΛ που κατηγορεί τους φασίστες, ναζί τζιαι Αμερικάνους ιμπεριαλιστές, αλλά έγλυφεν τον κώλο της ΕΣΣΔ τζιαι έπαιζεν πελλόν για τα γκούλαγκ, τες καταχρήσεις του Κάστρο που μέχρι πέρσι οι Κουβανοί δεν είχαν κινητά τηλέφωνα, τες γενοκτονίες των Χμερ Ρούζ στην Καμπότζη τζιαι τες πλέον στυγνές δικτατορίες της Μυανμάρ τζιαι της Βορείου Κορέας που έχουν ακόμα τον κουμμουνισμό για ιδεολογία;

Πρέπει να ζώ σε λάθος πλανήτη. Τζιαι ήμουν της εντύπωσης ότι ζούμεν στο μέλλον μετά τον θάνατο της υπαρκτής αριστεράς;
Δεν λέω πως τα άλλα κόμματα εν αποκλειστικά η σωτηρία του τόπου αλλά τουλάχιστον η ευρωπαϊκή ένωση, με τα καλά τζιαι τα κακά της, έννεν ιδέα που τους ήρτεν με το άγιον πνεύμαν, ούτε διαφωνούν μεταξύ τους τζιαι την υπόλοιποι ευρώπη τζιαι Ρωσσία, που εκτός τζι αν εν ούλλοι κάφροι εκτός εσάς, για τον Συνεταιρισμό για την ειρήνη.

Συμφωνώ όμως ότι οι σχέσεις που να εδιατήρησεν με τους τουρκοκύπριους εν πολλά σημαντικές τζιαι πως ο Χριστόφκιας εν ικανός να λύσει το Κυπριακό αν του σταθούμεν ούλλοι (τζιαι αλλάξει τζιαι νάκκον τροπάριν η τουρκία). Αλλά να λαλείς πως εν το μέλλον η αριστερά εμέναν προκαλεί μου έναν χαμόγελο.

φιλικά όπως πάντα.

Lexi_penitas είπε...

Αρκούδε,
τις φοβίες της κυπριακής αριστεράς που οδηγούν σε πολιτικές μεσοβέζικες και επιχειρηματολογίες κενές ιδεολογικού υπόβαθρου έρχετε να προσθέσει αρνητικά και η προσπάθεια εξισορρόπησης ανάμεσα στις δύο κυρίαρχες πολιτικές πάνω στο κυπριακό. Αν για τον πρόεδρο η συναινετική τακτική είναι σε κάποιο βαθμό θεμιτή για το ΑΚΕΛ η έλλειψη τσαμπουκά είναι απαράδεκτη.

Λεμέσια,
είναι φανερό ότι παρεξήγησες την αναφορά μου στο όνομα σου. Κανένας δεν προσπαθεί να σε κάνει αριστερή. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με τις απόψεις σου που βγαίνουν από τη σύντομη πολιτική σου αυτοβιογραφία παρόλον που η τελευταία παράγραφος τα χαλά λιγάκι :) Χαρακτηρίζοντας τον Κληρίδη αξιόλογο πρόεδρο, προφανώς αναφέρεσαι στην προσπάθεια του στο τελευταίο κομμάτι της 10χρονης θητείας του να πετύχει λύση στο Κυπριακό. Ξεχνάς τον πόλεμο στις ιδέες Γκαλι, την πολιτική του ενεργού ηφαιστίου και τους S300. Όσον δε αφορά την εσωτερική διακυβέρνηση και ειδικά την αξιοκρατία μια λέξη ταιριάζει: Πλιάτσικο! Αυτά τα 10 χρόνια ο ΔΗΣΥ έριξε τόση λάσπη στον εαυτό του που θα πρέπει να σαπουνίζεται πολλά χρόνια να καθαρίσει το αυτορετσίνωμα.

Επίσης οφείλω να δηλώσω ότι δεν είμαι μέλος του ΑΚΕΛ. Αυτοπροσδιορίζομαι αριστερός μακρυά από δόγματα και στερεότυπα. Προσπαθώ να διαμορφώνω καθαρά δικές μου απόψεις πάντα βλέποντας τα πράγματα από την οπτική γωνια της ευρύτερης αριστεράς. Απορρίπτω τις εσωστρεφείς προσεγγίσεις της αντιεξουσιαστικής αριστεράς σαν αναποτελεσματικές και αδιέξοδες. Εν πολλοίς θεωρώ τη σχέση των οπαδών της μαζί της εφήμερη.

Lexi_penitas είπε...

Μαρίνο,
μήπως έγραψα πουθενά ότι είμαι εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ στην μπλογκόσφαιρα; Μήπως δεν αναφέρω για την ατολμία και το κόμπλεξ του. Η διαφορά Μαρίνο μου είναι ότι ενώ το ΑΚΕΛ ελέγχεται για αυτά που δεν έκανε για να αποτρέψει το κακό ενώ η Δεξιά και το λεγόμενο Κέντρο για τις πράξεις τους που ουσιαστικά βοήθησαν να έρθει το κακό. Για μένα η διαφορά είναι τεράστια.

Όσον αφορά την υποστήριξη του ΑΚΕΛ στον Τάσσο, αν ήσουν πιο παλιος μπλόγκερ θα δεις ότι ήμουν από τους μεγάλους του πολέμιους. Κάνε ένα search με τη λέξη "Χριστόφιας" στο κουτί κάτω από το προφίλ μου στα δεξιά και θα τα βρεις όλα γραμμένα το 2006 και το 2007.

Η σύντομη ιστορική διαδρομή που έκανα στο κείμενο στόχο είχε να καταδείξει σε συνδιασμό με τα διαδραματισθέντα το 1ο χρόνο με την Αριστερά στην εξουσία, ότι αν δεν τα καταφέρουν ούτε αυτοί που κατά τεκμήριο είναι οι λιγότερο ένοχοι, τότε κανένας δεν θα τα καταφέρει.

Και δυο λέξεις για το Βασιλείου. Τον μόνο πρόεδρο που έβλεπε 20 χρόνια μπροστά από την εποχή του. ΟΛΟΙ μα ΟΛΟΙ εκτος από το ΑΚΕΛ σκίστηκαν να σταματήσουν τόσο τη πρωτόγνωρη προοδευτική πολιτική στα εσωτερικά και κοινωνικά ζητήματα αλλά και να φρενάρουν τη πορεία για λύση που αρχισε τότε να διαφαίνεται. Με τον ΔΗΣΥ και τον Κληρίδη πρωτοπόρους.

Γιώργο,

με όλο το σεβασμό που σου έχω και το γνωρίζεις, άμαν ακούω τον εθνικοσοσιαλιστή Λυσσαρίδη ή τον νεοφανή Βαρνάβα να ανταγωνίζονται το ΕΥΡΩΚΟ, τον παπά τζιαι τον Λάζαρο Μαύρο, τζιαι τον Ομήρου να τους στηρίζει πλήρως τζιαι κανένα που την ηγεσία να μεν διαφοροποιείται ούτε ίντζα, τι θέλεις να σκεφτώ; Πραγματικά πρέπει να υποφέρεις φίλε μου μεσα σε τζείνον τον χώρο τζιαι θαυμάζω τες αντοχές σου.

Τζιαι κάτι που εν πολλά σημαντικό. Δεν βάζω τους οπαδούς της ΕΔΕΚ στο ίδιο τσουβάλι με την ηγεσία. Εδώ προσπαθούμε να μάθουμε τον κόσμο ότι οι λαοί δεν έχουν τίποτε να μοιράσουν και ότι πρέπει να μην γενικοποιούν το μίσος και την απαίχθεια προς διάφορες ηγεσίες (πχ Τουρκία) σε μίσος προς ολόκληρους λαούς, και δεν μπορούμε να κάνουμε τον διαχωρισμό στην ΕΔΕΚ; Εξάλλου γνωρίζω πολλούς αριστερούς Εδεκίτες αφού στη Λεμεσό έχουμε μπόλικους και γνωρίζω τις ιδέες τους. Αλλά δυστυχώς η απόλυτη κομματική γραμμή χωρίς αντιρρήσεις (δεν ξέρω αν εσωτερικά υπάρχουν) έχει συνδέσει τον χώρο με αυτές τις πολιτικές.

Lexi_penitas είπε...

Ανώνυμε (3.15 ΜΜ),
είναι αλήθεια ότι η μείωση της στρατιωτικής θητείας και γενικά η αναδιοργάνωση στο στρατό μπορούσε να περάσει μόνο με απόφαση του υπουργικού. Πιστεευω ότι αν το έκανε πραγματικά θα ήταν αιτία πολέμου και αποχώρησης από τη συγκυβέρνηση των κομμάτων του κέντρου. Και δυστυχώς ο ΔΗΣΥ για δικούς του λόγους που σοβαρά αμφιβάλλω ότι έχουν σχέση με την αποτελεσματικότητα της άμυνας το είδε φουλ αντιπολίτευση. Σε αυτή τη φάση των συνομιλιών θα ήταν η χειρότερη εξέλιξη να τα κάμουν ούλλα πίλλιες για 5 μήνες θητείας. Τζιαι για να μεν νομίζεις ότι εν με πειράζει αν πάεις στο μπλογκ τον Ιούνη του 08 θα δεις τις απόψεις μου επί τούτου.

Μαυρογένη,
τούτον που λαλείς εν καλλύτερον που το παράδειγμα μου με τον μισταρκό τζιαι τον μάστρο. Έτο όμως που ο μιτσής εκατάφερεν τζιαι εφκήκεν που πάνω. Τα συμπλέγματα της παιδικής ηλικίας ομως λαλούν ότι στιγματίζουν σε για πάντα. Ήντα ξέρω;

Lexi_penitas είπε...

Κακομούτσουνων καθαριστή,
μια και μιλάς για μόρφωση παρόλο που δεν νομίζω να το περιορίζεις μόνο στην παιδεία αξίζει να το αναφέρουμε. Η μοναδική απόπειρα να σωθεί το σχολείο από την πλήρη διάλυση γίνεται στις μέρες μας σωστά και μελετημένα μέσω της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης. Εδώ που το κατάντησαν ολοι οι υπόλοιποι με τις πράξεις τους Μαρίνο (δαμε είχαν τζιαι οι παπάες πολλύν σιέριν) μόνο η μεταρρύθμιση το σώζει. Και όμως ΟΛΟΙ τους πάλι, ευτυχώς σε χαμηλότερους τόνους ο ΔΗΣΥ απομονωσαν το κομμάτι των αλλαγών στην ιστορία και με πρόφαση αυτό θέτουν σε κίνδυνο ολόκληρη τη μεταρρύθμιση για την οποία δεν φαινεται να πολυενδιαφέρονται. Αν ενδιαφέρονταν θα την κάναν οι ίδιοι και όχι να αφήσουν το σχολείο να ρημάξει. Ευτυχώς ο πρόεδρος και η κυβέρνηση προχωρούν ακάθεκτοι σε αυτό το θέμα.

Κυπριε,

είσαι πολλά δυνατός. Δηλώνω αδυναμία να παραβγώ μαζί σου

Lexi_penitas είπε...

Ανώνυμε 6.12ΜΜ,

νομίζω ότι βρέθηκες εδώ κατά λάθος. Εδώ υπάρχουν άνθρωποι που έμαθαν να συζητάνε.

Άνευ Ορίων,
για να μην δημιουργούμεν τζιαι λάθος εντυπώσεις. Ευχή μου ήταν και παραμένει το ΑΚΕΛ και ο ΔΗΣΥ να βρούν τρόπους στενότερης συνεργασίας στο κυπριακό γιατί μόνο με την κοινή πολιτική αλλά και κοινή πρακτική θα μπορέσει να γίνει αποδεκτή η λύση αλλά και να εφαρμοστεί στη συνέχεια. Απλώς όχι μόνο με εκνευρίζει αλλά και με απογοητεύει όταν για βδομάδες τώρα το ύφος του Λευτεράκη και το δασκαλίστικο του Αβέρωφ που εργολαβικά μηδενίζουν ότι έγινε μέχρι σήμερα, αποτελεί το 99% της εικόνας του ΔΗΣΥ.

Όπως βεβαίως με απογοητεύει και το ξυλινο ύφος και ο λόγος του ΑΚΕΛ και του νέου ΓΓ του. Αλήθεια που χάθηκε εκείνο το παιδί ο Νίκος ο Κατσούρας. Ίσως σηκώνει ποστ το θέμα εννεν; Το ΑΚΕλ που την ημέραν που έφκαλεν τον νέον ΓΓ σαν να έπιασεν το ίωση τζιαι οικουρεί.

Lexi_penitas είπε...

Ανδρέα Σταύρου
βρίσκω το σχόλιο σου όπως και άλλα στο μπλογκ σου αφοριστικά και πλήρως απαξιωτικά των πολιτικών μας, και της πολιτικής όπως εξασκείται στη Κύπρο. Τι θα κάνουμε ρε φίλε. Η θα πρέπει να δημιουργήσουμε μια σέχτα επαναστατών τζιαι να αρκέψουμεν να καθαρίζουμεν ή θα μένουμε μια ζωή με το παράπονο τζιαι τα νεύρα.

Έχω την εντύπωση ότι η συνεχής και πλήρης άρνηση δεν μας βγάζει πουθενά. Άσε που δεν αφήνει περιθώρια συνεννοησης λόγω του απόλυτου τρόπου που τίθεται. Αυτούς έχουμεν αγαπητέ Ανδρέα. Η δική μου η άποψη είναι με κάθε τρόπο να εξασκούμε την πίεση που μπορεί ο καθένας μας πάντα με θέσεις. Έτσι μόνο μπορεί να δημιουργηθεί συλλογική συνείδηση που θα μετατραπεί σε λαϊκή δυσφορία ικανή να σπρώξει τα πράγματα ένα βημα πιο μπροστά. Θαυματα δεν περίμενα και ούτε περιμένω.

Ανδρέα,

μα καλά ρε φίλε, ενόμιζα ότι τζείνα τα μαυρογέρημα τα greeklish είχαν κάποιους κανόνες. Τελικά ο καθένας γράφει τα όπως θέλει τζιαι πραγματικά δυσκολεφκουμε να τα θκιεβάζω. Τέλος πάντων. Συμφωνώ απόλυτα με τη τελευταία σου παράγραφο

gregoris είπε...

η αντι-εξουσιαστική αριστερά όμως (όταν δεν κυριαρχούν οι εσωστρεφείς προσεγγίσεις) μπορεί να ανοίξει δρόμους τζιαι να προβάλει τζιανούρκες τζιαι πιο ριζοσπαστικές θεωρήσεις για την αλλαγή της κοινωνίας. τζιαι εν τούτον που χρειάζεται αν το όραμα μας παραμένει ο σοσιαλισμός, κάτι που φαίνεται ότι η εξουσιαστική αριστερά εξίασεν...

Lexi_penitas είπε...

Φιρφιρίκκο

έμαθες το καλά το ποίημα σου ρε. Είσαι ένας ποταμός τρικυμισμένος άμαν μιλας εναντίον του ΑΚΕΛ. Παρόλον που στα περισσότερα που λές ή διαφωνώ ή τα θεωρώ άσχετα με το θέμα, δεν θέλω να κάνω το συνήγορο του ΑΚΕΛ. Τούτους τους μισοδότζιην τζιαι περίπου εγκληματίες που περιγράφεις έφκαλεν τους ο λαός στην εξουσία. Αντί να δικάσει τον Χριστόφια για τα εγκλήματα της χούντας στη Μυανμάρ και να εκτελέσει ομαδικά την ΚΕ του ΑΚΕΛ για τα γκουλαγκ του Σταλιν εφκαλεν τους στην εξουσία

Σόρρυ Φιρφιρή μου αλλά η επιχειρηματολογία σου εξεπεράστηκεν πριν που δεκαπέντε με είκοσι χρόνια.

Αλλά δεν βλέπεις βρε συ πως αυτοανερείσαι με την τελευταία παράγραφο;

Ουφφου ρε Φιρφιρή εφκήκεν η ψυσιή μου ρε να τα γράψω τούτα ούλλα τζιαι να θωρώ τζιαι ματς. Μεν με ταλαιπωρεις άλλο ρε.

Το φιλικά νομίζω εν χρειάζεται να το λαλούμεν μεταξύ μας οι μπλογκερς. Εν αυτονόητο

Andreas είπε...

sorry gia ta greeklish alla viazoume.Ennen greeklish alla latingreek(?).
Anw.
Ena mitsi sholio.Kimena san tou firfiri katalaveno oti de tous endiaferi to kalo tou topou tous alla tou kommatos tous.
Firfiri mou.Akou.To ti iparhi sti theoria aisto sti panta.Dame irte i ora tis aristeras (Akel hristofkia opos thelis parto) na dokimasti stin praksi.Eho tin aisthisi oti an sinehisi me tounti taktiki ,I aristera enna ta pan parasagas kallitera pou tous allous.I alli aghothikan kai midenizoun ta panta tziame pou tous perni(sto Kipriako en tous perni giati o Annan-stiadis theli lisi).Epidi en imaste mes tin politiki kalo tha itan na krinoume tis praktikes tis kathe kivernisis kai MONON.Ayta.Good night kai makari na gemisoun ta poutzia tou hristofkia na doki parapano stous antropous pou ta ehoun anagi.

zappa είπε...

Egw 8elw na dw ws pote o Xristofias 8a exei tis antoxes na anexetai tous syndaitimones tou kai den 8a tous steilei spiti tous?

Ανώνυμος είπε...

αριστερά.......... το ακελ είναι αριστερά....... και μετά με πιάνουν τα γέλια!!!!!!!

συγγνώμη φίλε λέξη πένιτα αλλά νομίζω ότι πρώτα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι εννοείς όταν λες αριστερά

Η κυπριακή "αριστερά" δηλαδή το ακελ, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα κινήματα που αναπτύχθηκαν κυρίως στην ευρώπη ουδέποτε είχε σαν στόχο την κομμουνιστική μετεξέλιξη του υπάρχοντος πολιτικού συστήματος,

αλλά το αποδέκτηκε εξ αρχής σαν κάτι αυτονότητο που δεν αλλάζει ριζικά αλλά επιδέχεται μόνο κάποιες τάχα "φιλοεργατικές" νομοθεσίες

Στην Κύπρο δεν υπήρξε ποτέ αριστερά

δηλαδή η ανάπτυξη ενός κινήματος αντιταξικού που θα είχε σαν στόχο την μετάλλαξη του υπάρχοντος τότε πολιτικού συστήματος σε σοσιαλιστικό-κομμουνιστικό.

στην Κύπρο δεν υπήρξε ποτέ η συνειδητοποίηση η εκ των ων ούκ άνευ για να θεωρηθεί κάποιος αριστερής ιδεολογίας ότι η μόνη πάλη και το μοναδικό μέτωπο είναι αυτό μεταξύ του προλεταριάτου-εργατικής τάξης

και των κεφαλαιοκρατών χωρίς να ενδιαφέρεται για την εθνική καταγωγή,

όλα αυτά τα περί καταγωγής είναι το όπλο για τον έλεγχο των μαζών σπέρνοντας την εθνοτική μισαλλοδοξία ώστε να αποπροσανατολίζονται οι μάζες και να κάνουν ανενόχλητοι τις μπίζνες τους οι διάφοροι επιτήτδειοι.

το ακελ, αν αυτό θεωρείται ότι εξέφραζε και εκφράζει τάχα την αριστερά στην Κύπρο κάνει από μόνο του αυτή την διάκριση των μετώπων και πάλεων
λέει ο "σύντροφος" κολοκασίδης μέλος της Γραμματείας του ΑΚΕΛ, αλλά και της Κεντρικής Επιτροπής τα εξής:

Γιαννάκης Κολοκασίδης: Η ίδια η ζωή γέννησε το ΚΚΚ - ΑΚΕΛ
Από την Χαραυγή της 25ης Νοεμβρίου 2001

"....Η ίδια η ζωή λοιπόν γέννησε την ανάγκη οργάνωσης των εργαζομένων τόσο σε συνδικαλιστικό αλλά και σε πολιτικό επίπεδο για να διεκδικήσουν τα δίκαια και τα δικαιώματα τους. Αυτή την ανάγκη ήρθε να καλύψει η ίδρυση του Κομμουνιστικού Κόμματος Κύπρου. Βέβαια εδώ πρέπει να προσθέσουμε ότι ένας δεύτερος λόγος για την εμφάνιση του ΚΚΚ ήταν η Οκτωβριανή Επανάσταση στη Ρωσία, ο απόηχος της οποίας έφτασε στις αρχές της δεκαετίας του 1920 και στην Κύπρο. Τα μηνύματα του ρωσικού Οκτώβρη συγκίνησαν και συνεπήραν τα πιο ανήσυχα μυαλά ανάμεσα στους εργαζόμενους και την προοδευτική διανόηση της εποχής, οι οποίοι και σχημάτισαν τους πρώτους κομμουνιστικούς πυρήνες...."

και πιο κάτω ορίζει τους σκοπούς των τάχα κομμουνιστικών πυρήνων της Κύπρου:

..."Η έκκληση της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ για εθελοντική κατάταξη στο στρατό στις 16 του Ιούνη 1943 είναι η επόμενη κορυφαία στιγμή στη ζωή και δράση του ΑΚΕΛ. Οι Ακελιστές κατατάσσονται οργανωμένα στο στρατό και πολεμούν τον χιτλεροφασισμό στα διάφορα μέτωπα της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Β. Αφρικής. Πολεμούν για την ελευθερία του κόσμου αλλά και της ιδιαίτερης τους πατρίδας.

Μετά το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου θα ακολουθήσει μια δεκαετία ανόδου του αντιαποικιακού κινήματος στην Κύπρο ενώ παράλληλα θα έχουμε και έντονους κοινωνικούς-ταξικούς αγώνες. Το ΑΚΕΛ και το ευρύτερο κίνημα της Αριστεράς πρωταγωνιστεί και στα δυο μέτωπα. Στον πολιτικό τομέα υπό την καθοδήγηση του ΑΚΕΛ αναπτύσσεται ο μαζικό-πολιτικός αγώνας για την κατάκτηση του δικαιώματος της αυτοδιάθεσης του κυπριακού λαού. Στον κοινωνικό-ταξικό τομέα με την πάλη της Αριστεράς και του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος τίθεται οι βάσεις των κατακτήσεων που απολαμβάνουν σήμερα οι εργαζόμενοι...."

δηλαδή η "αριστερά" του ακελ στην Κύπρο από μόνη της θεωρούσε ότι τάχα ο κοινωνικός-ταξικός στοχός ήταν κάτι διαφορετικό από τον πολιτικό(;;;) υιοθετώντας και ασπαζόμενη από τότε την σύγχρονη (χρονικά)αλλοτριωμένης και εκφυλισμένης αντίληψης της ψευτοαριστεράς του 1990 και μετά πχ του συνασπισμού και της οικολογίας κλπ κλπ

Ενώ δηλαδή όλα τα αριστερά κινήματα ανα τον κόσμο θεωρούσαν ότι η πάλη και ο στόχος ήταν μόνο ένας

δηλαδή η μετεξέλιξη του συστήματος σε κομμουνιστικό όπως έκαναν οι έλληνες αριστεροί γιαυτό και βγήκαν αντάρτες στα βουνά

η ψευτοαριστερά του ακελ εξ αρχής αποδέκτηκε το πολιτικό σύστημα της αστικής δημοκρατίας και απλώς με "κοινωνικο-ταξικούς" """αγώνες"" θα διασφάλιζαν απλώς κάποια εργατικά "δικαιώματα" που θα τους έκαναν την χάρη οι κεφαλαιοκράτες να αποδεκτούν.

το αίτημα των ψευτοαριστερών της Κύπρου του ακελ ουδέποτε υπήρξε η εγκαθίδρυση κομμουνιστικού συστήματος.....

το πολύ πολύ να δεκτώ ότι ήθελαν την ένωση της Κύπρου με την ελλάδα μέχρι το 1967 επειδή πίστευαν ότι τάχα η ελλάδα θα κατάφερνε κάποτε να ενταχθεί στο σοβιετικό μπλόκ

αυτή η ψευτοαριστερή αντίληψη του ακελ που ανέκαθεν υπήρχε γίνεται σαφέστατα αντιληπτή ιδίως σήμερα που είναι το μεγαλύτερο σε ποσοστά κόμμα και είναι και κυβέρνηση και ούτε καν διανοείται να προβεί στην κομμουνιστική μετεξέλιξη (χαχαχαχα εδώ γελάμε, ας κλάψουν αυτοί οι κυπραίοι που επικαλούνται την αριστεροσύνη τους )

osr
http://osr55.wordpress.com/

ColourfulMind είπε...

Επειδή το θέμα δεν είναι πόσα λάθη έκανε στο παρελθόν μια παράταξη/ ένα κόμμα/ ένας πρόεδρος η ερώτηση μου είναι αν πιστεύεις ότι με πρόεδρο τον Κασσουλίδη το ΑΚΕΛ θα τον στήριζε στο Κυπριακό στο βαθμό που στηρίζει ο ΔΗΣΥ τον Χριστόφια.

Στις πράξεις φαίνεται η υπευθυνότητα και η σοβαρότητα ενός κόμματος και το ΑΚΕΛ (δεν λέω η αριστερά γιατί αριστερά δεν σημαίνει μόνο εργατικά δικαιώματα για τους ταπεινούς και τους ταλαιπωρημένους) σε πολλές από τις πιο κρίσιμες στιγμές δεν είχε το θάρρος να δώσεις τις δικές του μάχες.

Είναι ευτυχής η συγκυρία της εκλογής του Χριστόφια στην προεδρία γιατί απέναντι (μάλλον δίπλα του) έχει τον Αναστασιάδη και είναι μόνο μέσα από αυτή τη συνεργασία που ίσως προκύψει λύση. Είμαι απόλυτα πεπεισμένος ότι συνεργασία με αντίστροφους όρους (προεδρεία στο ΔΗΣΥ κι αντιπολίτευση από ΑΚΕΛ) δεν θα είχαμε.

Καλό Σαββατοκυρίακο

giorgakis είπε...

@colourfull mind

Eimai apolyta pepeismenos oti den exeis idea apo politiki stin Kypro, to disy kai to akel pote den ekaman antipoliteysi o enas ston allo. Giauto kai i kypros einai misi.

Sygnomi pou ginomai kynikos alla kamia fora paei kai me to klima tis syzitisis.

Kia gia na poszpazoumaste, oi akelikoi an ethelan to 74 etsakrousan tous praksikopoimaties alla itan esso tous tzai akouan bbc. oxi oloi alla osoi exreiazontan na stamatisei to praksikopima.

kathe ekloges omws ksithafkoun to prksikopoima na 'tsakwnountai' me ton synagermo gia na afinoun kai oi dyo ta sovara provlimata ektos.

Aceras Anthropophorum είπε...

Πολλά ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Την απολαμβάννω.

Ανώνυμος είπε...

Βαριεμαι να σχολιασω τις αρλουμπες σου ...Απορια εχω ....Τι πηρες πριν τις γραψεις ? Και μην πεις πως δεν πηρες ....ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ

Andreas είπε...

O filos o anonimos me to katevato tou gia tin Aristera stin Kipro logika prepi nan o megaliteros ipermahos tis aristeras dld pou KKE kai pano.
Kata ta alla o kathenas piani to prama oso pio piso ginete apla giati en theli na di ta pramata opos eni simera.:(

anathemame είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.
anathemame είπε...

blepw to kondino xtes, prin 10 xronia ,kai to simera i moni diafora pou blepw einai oti apofasisan kai exoun kali 8elisi na lisoun to kipriako kai to akel kai to disi
to kathe ena gia tous dikous tous logous
ta alla oulla ta IDIA H Eklisia kai oi papaes na nekoutrefkoun pandou.TO diko kai edek na malonoun meta3i tous.To ebroko na fanatizi to kozmo tou me ta si8imata "tourkos kalos mono nekros" "o gribas zi kai mas kathodigi" kai na men 8eli lisi kai na anazita enosi me ti mitera ellada.To disi pou tin alli na 8eli lisi san igesia Alla o kozmos tou aman emathe pou mitsis kai ekaliergises tou ton e8nikizmo kai fonazoun mera nixta "eoka b griba 3anaxtipa" "elas elas skepase kai meas" , "i kipros einai elliniki" ti perimenis??? pou tin alli to akel pou pale 8eli lisi kai o kozmos tou pleon einai o PLEON prodotis,tourkokyprios ,"KOUMOUNISTIS" giati 8eloun na sinipar3oun me tous tourkokiprious pou sto kato kato en touto pou lali to akel pou to 63 ELEEEEEOS PION esixisete me etsi na ta baloume se mian sira

edek-diko-euroko touti 8eloun lisi alla na siroume tous tourkous sti 8allasa enen??

to disi 8eli lisi i igesia alla o kozmos tou o misos protima tin proigoumeni lisi kai o allos misos oti tou poun

to akel 8eli lisi kai o kozmos tou 8eli lisi alla na zioume peripou opos prin

esosta pou ta lalw i esixisa sas kai eseas?

anathemame :)

Related Posts with Thumbnails

Έλα στην παρέα μας

Αλήτη ! Απόψε είν' η βραδιά τόσο καλή, τόσο καλή ! Μπορείς να πας να κοιμηθείς σ' ένα παγκάκι, αλήτη ! Πλάτυνε η σκέψη τη ζωή τόσο πολύ, τόσο πολύ, πόκανε ο άνθρωπος τη γη κι όλο το σύμπαν σπίτι.

Τεύκρος Ανθίας - Τα σφυρίγματα του αλήτη